penzion Brno
 

Jste tu poprvé

 

Komunita zahrnující všechny generace od dětí po seniory. Nechodí
k nám jenom věřící, ale také lidé, kteří se o víru jen zajímají. 

Setkáváme se každou neděli v 9:30. S křesťany ostatních církví nás spojuje vyznání víry.

 

 

Kdokoli, hosté jsou vítáni.

 

 

Neděle mají podobný vzorec. Kazatel přivítá příchozí, následuje modlitba nebo písně. Zpíváme společně, ale stačí jen poslouchat.
V úvodní části bohoslužby vede zpěv hudební skupina. Před kázáním a krátce po něm zpíváme za doprovodu varhan nebo klavíru. Krátká část bohoslužby je vyhrazena také dětem v podobě příběhu. Hlavní částí bohoslužby je kázání. 

 

 

V naší církvi je zvykem stát jen při modlitbách. 

Jednou za měsíc na památku Kristova ukřižování slavíme Večeři Páně, možná ji znáte z katolického kostela jako Svaté přijímání. Té se účastní členové sboru nebo pokřtění lidé z jiných církví - ostatní lidé mohou přihlížet.

 

 

Pro děti od tří let je paralelně s bohoslužbou připraven program v klubovnách kostela. Společně zpívají, hrají si a vyprávějí příběhy z Bible. Rodiče s nejmenšími dětmi se mohou účastnit bohoslužby v sále nebo také v ozvučeném prostoru foyer kostela.

 

 

Po bohoslužbě rádi posedíme a popovídáme v improvizované kavárně v klubovnách kostela.