Skip to main content

Likvidují se náletové dřeviny, rozbíhá se stavba vzduchotechnického zařízení, jíž Systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v Novém kostele v Litomyšli. Finance jsou na realizaci opatření projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011975 Systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v Novém kostele v Litomyšli. Celou stavbu uskutečníme s firmou Stavitelství Boštík, zaplatíme ji a pak po kontrole přijde finanční plnění 70% z částky 5 029 253.00 Kč