Skip to main content

Bohoslužby v Novém kostele

Naplánovaná událost Kalendář

Bohoslužby s prostřeným stolem chebem a vínem. Rozdělujeme si pod vedením Daniele Kvasnička. Káže Andrew Funka, který bude v létě jako lektor english weeku, konverzačních odpolední v Novém kostele. Texty budou  Matthew 21:33-46 and Ps 118:19-2.

Nahrané slovo na neděli bude mít texty z Matoušova evangelia 21:33-46 a ze Žalmu 118 verše 22-24