Skip to main content

Náznak židovské paschy pro rodiny s dětmi

Naplánovaná událost Kalendář

Nejsme Židé a tak nemůžeme docítit a skutečně slavit Paschu. Přesto z téhle hostiny vchází naše Večeře Páně, protože ji Ježíš při Pasše ustanovil. Máme tedy tomu ději, té slavnosti, tomu rozhovoru vedenému nad stolem rozumět. Proto děláme náznak Paschy určený pro rodiče s dětmi…