Skip to main content

Slovo na neděli 26.6.2022

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Proběhlo Videa

V lesích za obcí Kukle bývala chovná stanice včelích matek. Dnes je tam památník velice intimního místa, kde měly včelí matky svatební tanec s trubci a pak cestovaly ke svým včelstvům. Tiché místo v lese slouží dnes lidem k meditaci a je cílem výletů. A já jsem tam přemýšlel také. Četl jsem si nedělní kázání, jehož texty budou z knihy Exodus 16:1-13, pak z 2. epištoly Pavlovy do Korintu 4:7-18 a Matoušova evangelia 25:14-30 – Podobenství o hřivnách. Poznámky textem jsou zde.