Skip to main content

Bohoslužba Smetanovy Litomyšle

Naplánovaná událost Kalendář

Provedení Cyrilometodějské mše při příležitosti 1160. výročí příchodu slovanských věrozvěstů, sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, na Velkou Moravu. Tradiční děkovnou bohoslužbu celebruje Mons. Tomáš Halík.

V Piaristickém chrámě Nalezení sv. Kříže