Skip to main content

Beseda + workshop: Uvedení do vnitřní modlitby a kontemplace

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář

Česká křesťanská akademie, Skautský institut a Nový kostel srdečně zvou na besedu s římskokatolickým knězem a jezuitou Janem Regnerem na téma „Uvedení do vnitřní modlitby a kontemplace“

Workshop:
Pro zájemce o praktickou zkušenost s konkrétními modlitebními a meditačními technikami nabízíme příležitost krátkého workshopu od 17 hodin. Přihlášení na workshop nutné zde: https://forms.gle/qjJ7rVSWXTkWsL4a6
Počet účastníků worshopu omezen.

Pokud si kladete otázku, co je vnitřní modlitba a kontemplace, tak vězte, že odpověď může být zdánlivě jednoduchá, ale současně mnohovrstevná a komplexní, což vyžaduje celoživotní hledání, studium a praktické sebezdokonalování. Vnitřní modlitbu můžeme definovat jako cestu k pozdvižení duše k Bohu nebo jako příležitost pro rozhovor s Bohem. V samotné křesťanské tradici se již po staletí rozlišují různé formy modlitby, které se navzájem doplňují: četba (lectio), ústní modlitba (oratio), rozjímání (meditatio) a kontemplativní modlitba (contemplacio). Člověk může mít pro praktikování vnitřní modlitby nejrůznější důvody a motivy. Někteří hovoří o jejím pozitivním vlivu na zdraví a imunitu, redukci stresu, zlepšení kontroly emocí a pozornosti. S pravidelnou praxí vnitřní modlitby se rozvíjí mnoho důležitých a navzájem propojených oblastí jako jsou bdělost, mlčení a ticho, setkání a proměna, cvičení a vytrvalost, očišťování, jednoduchost a každodennost. Vnitřní modlitba a kontemplace mají v křesťanství velmi dlouhou tradici, a zdá se, že v poslední době se jim dostává nového ohlasu a zájmu. Možná se tak naplňuje vize teologa Karla Rahnera, který prohlásil, že „církev budoucnosti bude buď církví mystiků, kteří zakusili Boha, anebo nebude vůbec“. Významnou roli mohl sehrát také II. Vatikánský koncil, který vybízel k dialogu napříč církvemi a náboženstvími.

Vzhledem k charakteru události nebude pořízen záznam.