Kvapôčky v Novém kostele (2017)

Návštěva dětského pěveckého sboru z Bratislavy