Olivový háj, Sicílie

Milí přátelé, pokoj vám!  

Místní úřady uvažovaly o změně statutu uprchlického tábora což by do určité míry ohrožovalo moji misii. Poslední zpráva je, že uprchlický tábor zůstává ve stejném režimu jako dříve, nic se nemění. Naopak, zvyšují počet hostů i zaměstnanců. Dozvěděl jsem se také jistou kuriozitu o tom, jak plánovaný přerod na ‘Hot spot’ ani není možný, protože ta struktura v žádném případě neodpovídá daným požadavkům (např. nepřekonatelné zdi - tady je nízký plot, apod.). Neptejte se mě prosím jak to, že to nevěděli dříve, když už tu změnu oznámili - alla siciliana :)  

Na fotce jsou dva nerozluční přátelé z Ghany, muslim a křesťan v den odjezdu do Neapole. Získali šesti-měsíční povolení k pobytu a tak se vydávají na cestu za prací. Za jejich 19-ti měsíční pobytu jsme měli různá setkání - při jídle i hovorech o víře. Modlil jsem se ještě za ně, za ochranu, práci, požehnání. I ten muslim to vděčně přijímá. Zdálo se mi, že ani sám neví co jej na nás křesťanech přitahuje. To se stává často - mnoho z nich v srdci hladoví a vyhledávají naši přítomnost. Chvála Bohu, že chce sytit hladové a přivést mnoho ke spáse! A já jsem vděčný za tuhle příležitost při tom být! A jsem vděčný za vás všechny, kteří se mnou nesete tohle břemeno. Dá Pán, že budeme také s radostí sklízet.


 

“Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.”  2 Kor. 1

K pozemku - V současnosti jednám s novou právničkou o koupi našeho pozemku. Ten ‘starý’ právník vůbec neodpovídá a jsem tomu už i rád. Zjistil jsem, že udělal školáckou chybu, která může přinést problémy. Jde o to, že podle italského práva mají na koupi pozemků přednostní (předkupní) právo majitelé sousedních pozemků (pokud obdělávají půdu). V praxi to znamená, že si skutečně mohou půdu nárokovat.  

Podepsal jsem nájemní smlouvu a ke koupi chceme přistoupit za rok. Tím se snažíme toto riziko eliminovat – protože pokud si někdo půdu předtím pronajme, toto právo odpadá.  Děkuji za vaše přímluvy v této věci - zdá se, že jsme se po byrokratickém maratonu dobrali k jistému posunu.   

Mezitím probíhá intenzivní prořezávání všech olivovníků, které byly dlouhá léta nechány napospas. Na některých místech to byla pod stromy doslova neproniknutelná džungle a stromy nasadily tolik větví, že nedávaly žádné olivy. Dostávají tedy řádnou péči a my budeme mít v pravý čas zase kvalitní olej.

 Je to zajímavá škola a praktické osahání biblických pravd: 

“Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy,…Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat,…” Řím 11

 “Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště.” Jak 5


 

Pár zpráv k díkům i přímluvám:

  •  - bratr Giorgio z Rumunska - po více let tu byl pilířem křesťanů, stále usiloval o stabilní církev a místo uctívání a zůstal jediným aktivním věřícím. Zdá se, že prochází obdobím zkoušení. Letos, stejně jako vloni, spadl při práci ze stromu a poranil si nohu tak vážně, že nemůže pracovat. Má ženu a dva syny. Kvůli práci na černo nemá ani nemocenskou, ani zdravotní pojištění, a náhrady na léčbu si tak musí hradit sám. Má to proti Bohu, že dopustil (už podruhé) tuhle okolnost, která jej vyřadila z práce. Nechce o tom ani mluvit a uzavřel se. Modlete se prosím za milost ke světlu i pokání - víru, že rodinu zabezpečuje Bůh a ne jeho práce.
  • - Fiodor, kamarád z Minea. Dlouhodobě velmi frustrovaný z nedostatku práce a perspektivy v Itálii. V rozhovorech vždy mluvíme o víře. Bere ji jako dar, a on že jej zkrátka nemá. V podstatě mi ale víru závidí. Vedu jej ke svobodě, že Boha lze také aktivně hledat a nebýt jen obětí toho kým jsem. 
  • - Batri, první (a nyní v táboře jediný) Palestinec, který hledá v Evropě perspektivu. Kéž ji může najít v živém Bohu, který pro každého připravil život v plnosti. 

 Děkuji za vaše modlitby, velmi si vážím vaší účasti na tomto díle. Modlete se prosím za mne - zdá se mi, že jsem pozbyl jakousi statečnost při evangelizaci. Ať mi Bůh svou milostí a s přispěním vašich modliteb zase rozdmýchá v nitru svůj oheň! 
Váš v Kristu, Pavel