Předběžný program na prázdniny a podzim

Milí, sestry a bratři, k přemýšlení na dovolenou...

Píšu Vám v čase dovolených, svateb, návštěv a výletů... Pár slov, o kterých můžete přemýšlet, když najdete chvilku. Nechce se mi vzdát představy, že naše bohoslužby budou společnou prací ještě více, než jsou. Děkuji za hudbu, zpěv, ozvučení, modlitby, finanční prostředky a vše, čím se už podílíte. Proč ale nemít alespoň některé bohoslužby s moderátorem. Proč nezkusit slovíčka pro děti z více zdrojů. Opakuji to už bezmála tři roky a klidně to zopakuji ještě několikrát, nemám v tom problém. Rád každému pomohu, povedu, předám, co umím... Budu oslovovat tak, jako dosud, ale dovedu si představit v těchto rolích i sestry. Nabídněte termíny, rád se s Vámi budu chystat...

Dovedu si také představit, že se při bohoslužbách ozvou zprávy o tom, že žijeme skutečný život. Víte, co tím myslím? Např.: "Lidé myslete na nás, jdeme do nemocnice... Potřebujeme se pustit do stavby domu, prosíme... Nemusel jsem tu už být, dostal jsem smyk... Jsme tu s mou ženou, abychom vám řekli, že jsme přišli o miminko... Začal jsem se prát s alkoholem, musím si to před vámi přiznat, jsem závislý, pomozte mi... Tady bratr se za mne zaručil, dostal jsem práci a třetí měsíc už ráno pravidelně vstávám. To jsem nikdy před tím nedal. Splácím dluhy... Potřebuju vaši pomoc, nemohu se dohodnout v klidu se svou švagrovou na našem společném domě, mohli byste mi pomoci dostat rozhovor pod kontrolu?..." 

Nechtěl bych, aby se pralo špinavé prádlo na veřejnosti. Nechci, aby se všichni starali o všechno, ale rád bych, aby sbor žil jako společenství lidí víry. Nechci přepjaté a nekonkrétní výlevy. Řeči o jiných. Rád bych slyšel osobní vyznání. Jsem přesvědčen, že to dá uřídit tak, aby jeden druhému neuškodil.

Věřím, že se nám podaří dotáhnout naše vysílání nedělních bohoslužeb, které už někteří vděčně využívají přes mnohé nedostatky. Dělali jsme jej také pro veřejnost a bylo by třeba přenosy režijně a technicky dopracovat. Rád se na tom budu podílet, pokud budu umět.

S podzimem se opět rozběhne pravidelný provoz během týdne. Prosím, abyste ve dnech volna nejen odpočívali, ale také se za naši práci modlili a přemýšleli o ní. Budou nás velice zajímat Vaše názory a návrhy. Velice si se staršími vážíme zpětné vazby pro naši práci. Pište nám, pozvěte si nás...

Určitě jste si zjistili, že nepíšu úplně všem. Oslovuji spolupracovníky, jakési širší staršovstvo, se kterým se rád po prázdninách během září rád setkám. 

Kalendář a služby v našem Novém kostele v Litomyšli:

9.7.2017 Daniel Kvasnička / moderuje
16.7.2017 Daniel Kvasnička / moderuje  (15.-22.7. kemp Vysoké Pole)
23.7.2017 Lukáš Rejman v jednání / moderuje Daniel Kvasnička (kempová neděle)
30.7.2017 Zatím neobsazeno (Daniel Kvasnička slouží v Moravské Třebové)
6.8.2017 Daniel Kvasnička, Večeře Pánova
(6.-12.8. Effatha) - Žádá nás na 6.8. o službu V. Mýto - ve sboru a v Naději!
13.8.2017 David Beňa
20.8.2017  Zatím neobsazeno (12.-26.8. je kazatel na dovolené mimo Litomyšl)                 
27.8.2017 Daniel Kvasnička / moderuje
3.9.2017 Daniel Kvasnička, Večeře Pánova
4.9.2017 v 17:00  Ekumenické prosby za nový školní rok - Nalezení sv. Kříže
7.9.2017 v 19:00  Přednáška doc. Jiřího Beneše z Husitské fakulty UK v Novém kostele
10.9.2017 Daniel Kvasnička / moderuje (Prezentace námi podpořeného projektu Charity Litomyšl, odp. instalace Z. Lipuse - V. Mýto)

(V říjnu bude v Litomyšli katechetický kurz a rádi bychom více připomněli reformační výročí přednáškou či nějakou akcí)
15.10.2017
Díkůvzdání společně s Chrudimskými (Konec sbírky na Jižní Súdán)
29.10.2017 Pravděpodobný termín splečného shromáždění k památce M. Luthera v kostele Nalezení sv. Kříže  
4. a nebo 11.11.2017 Manželské sobotní setkání v Novém kostele
8.11.2017 Litomyšlské fórum na Zámeckém návrší, které spolupořádáme
5.11.2017 Členské shromáždění s hlasováním, výběr ročního projektu pro podporu z rozpočtu sboru 
3.12.2017 1. neděle adventní