Naděje - pobočka Litomyšl

Vážení členové sboru Církve bratrské,

za pracovní kolektiv a děti navštěvující pobočku NADĚJE Litomyšl, bych Vám ráda přiblížila současné dění a dosavadní průběh roku. V němž navštívilo naši službu 123 dětí, z nichž většina přichází opakovaně.

Od našeho osobního setkání uplynula řada měsíců, tehdy byl rok 2017 na počátku. Nyní s ohlédnutím mohu jeho průběh hodnotit jako vydařený. V lednu jsme se pod záštitou Farní charity Litomyšl spolupodíleli na Festivalu deskových her, který bývá odměnou pro koledníky účastnící se Tříkrálové sbírky. Následující měsíce jsme „žili“ přípravou na festival Pod duhovými křídly 2017, kde jsme ztvárnili pět skladeb, z díla Prodaná nevěsta. Na představení se připravovalo 13 dětí, které se svých rolí chopily s maximálním nasazením. Vystoupení jsme měli možnost předvést i na dni otevřených dveří v Domě pokojného stáří NADĚJE ve Vysokém Mýtě. Další akcí, na které jsme se společně s dětmi podíleli, byla organizace sportovních disciplín na dětském dni v areálu za sokolovnou.

Během léta jsme vyzkoušeli nové aktivity a podívali se na hezká místa v okolí města Litomyšl. Podařilo se nám zprostředkovat dětem šest jednodenních výletů a třídenní přenocování na chalupě Borek v Budislavi, kterou spravuje Sdružení salesiánů spolupracovníků.

Z toho co nás čeká je nejblíže akce Týden nízkoprahových klubů, kterou pořádá Česká asociace streetwork. Zapojili jsme se do této akce, kdy se kluby otevírají veřejnosti. Na den 20. 9. 2017 jsme připravili soutěžní disciplíny pro dvojice, které se budou skládat z dětí, docházejících do klubu a jejich kamarádů, kterým bude klub představen. Odměnou pro soutěžící bude tombola.

V měsíci září se pravidelnou součástí programu pro tento školní rok stal Lego-klub, který bude doprovázen ztišením a biblickým slovíčkem. Sboru Církve bratrské v Litomyšli tímto děkujeme za umožnění zápůjčky od pana Jiřího Šustra, zástupce Dětského odboru Církve Bratrské. Hry jsou uloženy na pobočce NADĚJE Litomyšl, v případě zájmu je možný jejich převoz do Nového kostela v Litomyšli případně přizvat děti z Hobita do našich prostor. Na přelomu měsíce listopadu a prosince bude Lego-klub otevřen i veřejnosti a tak je možná návštěva rodin s dětmi přímo u nás. O plánované akci Vás budeme informovat.

S poděkováním za podporu a důvěru v naši činnost, Martina Kupková