Young Life Brno – misijní organizace pro teenagery

Jsme misijní organizace, která působí 5. rokem v Brně a jsme tu pro studenty z nevěřících rodin, kteří by do kostela nikdy nešli. Naším cílem je představit Krista mladým lidem, pomoci jim s rozvojem na základě křesťanských hodnot a vytvořit most mezi studenty a církví. 

 

Našim hlavním zaměřením je budování vztahů se studenty tam kde jsou (nečekáme, že přijdou za námi). Působíme na školách skrze zájmové kroužky. Každým létém pořádáme příměstský City Camp, který je zaměřený na výuku angličtiny, budování vztahů a představení Evangelia. Tento tábor je prvním krokem k celoroční práci, kterou vykonává náš tým dobrovolníků z různých církví, kde se setkávají se studenty na osobní bázi stejně tak jako na společných aktivitách a zájmových kroužcích. 

Se zájemci vedeme pravidelné skupinky kde společně studujeme Bibli.

 

Podpora z tohoto grantu by byla využita na aktivity během školního roku a pomohla by nám pokrýt pronájem prostor, školení vedoucích a materiál potřebný na různé aktivity.

 

WWW.YLBRNO.COM  FACEBOOK.COM/YLBRNO  VIMEO.COM/YOUNGLIFEBRNO