Skip to main content

Jsme otevřeným společenstvím

Církev bratrská v Litomyšli je otevřená všem lidem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, sexuální orientace, národnostní příslušnosti nebo sociálního původu. Potkáte u nás děti i seniory, rodiny i jednotlivce, věřící i víru hledající, potřebné i pomáhající.

Věříme v Boha

Církev bratrská se spolu s ostatními křesťanskými církvemi hlásí k osobní víře v jednoho Boha – Otce, Syna a Ducha svatého, který stvořil svět, stal se v Ježíši Kristu jedním z nás a s námi dodnes zůstává.

Inspiruje nás Bible

Církev bratrská navazuje na tradici staré jednoty českých bratří a usiluje o soudobé, praktické křesťanství v duchu Bible: v podstatných otázkách svornost, v ostatních záležitostech volnost a ve všem láska.

Jsme součástí velké rodiny

Církev bratrská pracuje zhruba na 160 místech, ve sborech a přidružených stanicích, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Jednotlivá místa užívají poměrně velkou nezávislost ve způsobu a formách práce.

Život naší komunity

V neděli se scházíme k bohoslužbám a ve všední dny organizujeme kluby pro děti a mládež. Také pořádáme setkání malých forem – skupinky pro všechny, kteří se chtějí rozvíjet, zastavit a ztišit, nebo potřebují, aby jim někdo naslouchal.

Nedělní bohoslužba

Na bohoslužbách se společně modlíme, zpíváme křesťanské písně a zamýšlíme se nad biblickým textem. Sdílíme se vzájemně, podáváme si chléb a víno z jednoho stolu spolu s Kristem. Souběžně probíhá program pro děti v našich klubovnách. K bohoslužbám patří společný čas, rozhovory, společenství u kávy. Rozcházíme se tak, jak každý potřebuje…

Bohoslužby se konají každou neděli v 9:30, pokud je zájem, domlouváme ještě další hodiny v neděli. Vše je v aktuálním oznámení.

Kluby pro děti a mládež

Přes týden se to v Novém kostele hemží dětmi a teenagery. Předškoláci si staví z lega, děcka ze základky hrají venku hry a ti nejstarší se snaží přijít věcem na kloub, poznávají Bibli a zkoumají, co je víra. Všichni si tu našli skvělou partu.

Klub Hobit

Pro děti od předškoláků po 4. třídu.
Sraz každé pondělí od 16:00 do 17:30.

Klub Samorost

Pro děti od 4. do 8. třídy.
Většinou se scházíme v pátek od 15:30.

Klub UP

Pro studenty od 15 do 25 let.
V pondělí máme klub v angličtině a v pátek česky.

Setkání malých forem

Pořádáme osobní setkávání v malých skupinách, podle toho, co kdo zrovna potřebuje. Zajímáte se o víru, ale pořád vám na ní něco nesedí? Potřebujete aby vám někdo naslouchal? Hledáte ticho k soukromé modlitbě? Chcete se nechat pokřtít, nebo plánujete svatbu a rádi byste, abychom vám posloužili někde venku a nebo v kostele? S každým z vás se rádi setkáme a pomůžeme na vaší cestě.

Komunita Svitavy a Moravská Třebová

Ve Svitavách pomáháme skupince křesťanských rodin s chodem jejich komunity. Jedná se o “stanici” našeho sboru, takže se pravidelně vídáme a občas si vezmeme na starost nedělní bohoslužbu. Podobně fungujeme v Moravské Třebové, jen více nárazově. Na obou místech úzce spolupracujeme s farním sborem Českobratrské církve evangelické.

Stanice Svitavy

2. neděle v měsíci od 16:00
4. neděle v měsíci od 9:30

Městské kulturní centrum Fabrika
Wolkerova alej 92/18

Moravská Třebová

Setkávání není pevně určeno.

Více informací v pravidelném oznámení a ve Zpravodaji

Občanská poradna

Od roku 2016 máme v Novém kostele poradnu pro lidi v těžkých životních situacích. Dojíždějí k nám poradci z Oblastní charity Polička a jsou připraveni bezplatně pomoci a provázet občany v jejich obtížích.

Konzultační hodiny:

úterý 13:00–16:00

Před osobní konzultací je nutné se objednat předem

Volejte na mobilní čísla – 731 604 683, 731 598 812
nebo využijte hlasovou schránku – 461 723 758

Grantový systém Nového kostela

Z našeho rozpočtu pravidelně darujeme část peněz na projekty a organizace, které se věnují misii a charitativní činnosti. Žádosti o podporu se podávají na základě výzvy zveřejněné na webu a sociálních médiích a poté si členové a přátelé sboru vybírají z podaných žádostí hlasováním. Aktuální výzva je zde.

Sedmikostelí

V Litomyšli máme sedm kostelů. Pro poznání tohoto bohatství architektury a různých podob vyznávání jedné víry je připraven pro návštěvníky tištěný průvodce a tajenka, kterou získají z razítek v jednotlivých kostelích. Písmenko do tajenky získáte i po načtení QR kódu v průvodci.

Knihovna

V naší knihovně najdete desítky inspirativních knih o víře, náboženství a spiritualitě. Vyberte si knihu v online databázi a na zapůjčení se domluvte s Františkem Pechancem, který je vám k službám na emailu pes@unet.cz.

Herní aplikace pro děti

Podíleli jsme se na české verzi interaktivní hry Bible pro děti. Přátelé z Křesťanského centra Fontána ve Svitavách zase vytvořili hry s biblickou tématikou v rámci projektu Schoolfun.

Blog kazatele „Nabeton”

Náš kazatel Daniel Kvasnička nenechává svá kázání a úvahy zavřené mezi betony Nového kostela, ale dává je k dispozici do světa na svém blogu.

Historie

počátky našeho společenství sahají do roku 1909. Modlitebnu si tenkrát postavili z vlastních zdrojů na Nádražní ulici. Sbor si prošel i těžkým obdobím, když byli někteří členové, včetně kazatele, vězněni komunistickou mocí. Po sto letech práce už stará budova nestačila a tak se začal budovat Nový kostel, otevřený v roce 2010.

Přijímáme podporu

Dotace MŽP – Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci z Operačního programu Životní prostředí na realizaci opatření projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011975 Systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v Novém kostele v Litomyšli.

Děkujeme všem, kteří nám s projektem pomáhali.

Stavba bude probíhat na jaře a v létě 2021

Podpora grantového systému města Litomyšl

Chcete podpořit naši komunitu?

Pokud vám leží naše společenství na srdci, můžete nám poslat jakoukoliv částku na náš účet. Dárcům, pokud nám sdělí svoje údaje, vystavíme potvrzení pro odpočet ze základu daně. Velice děkujeme. Výroční zprávy o hospodaření zveřejňujeme na našem webu.

2700275346/2010