Skip to main content

Občanská poradna

V poradně vám pomůžou nést náročné životní situace a krize. Pracovníci poradny podporují a motivují své klienty k hledání cesty z problémů, které je potkaly. Poradenství je zcela zdarma.

Poradna v Novém kostele

Občanská poradna poskytuje své služby lidem z Litomyšlska  v Novém kostele Sboru Církve  bratrské od roku 2016. Poradci, školení pro specifika sociálního  poradenství, dojíždějí do Litomyšle z Oblastní charity Polička.

Poradna je zařazena v síti Asociace občanských poraden v ČR.

Pomoc v řešení problémů

Poradna poskytuje informace, rady a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Je nezávislým místem pro poradu, je bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci, provází občany při jejich obtížích.

Usiluje o to, aby lidé netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Poradce je kompetentní pro výklad a interpretaci právních dokumentů, které mají souvislost s klientovým dotazem. Ale není kompetentní k právnímu řešení problému – poradci nezastupují své klienty u soudu jako advokáti.

Místo naslouchání

Nejenom to – poradna je i místem, kde člověk může sdělit svá trápení a problémy, které jsou nesnesitelné a jeví se takřka neřešitelné. Rozhovorem s poradcem často lidé prolomí brány mlčení po letech

Poradce respektuje cíle klienta, pomáhá mu s orientací v jeho problému, navrhuje možná řešení a postupy a motivuje ho k aktivitě, popřípadě vypracovává potřebné dokumenty. Řešení problému je na klientovi a jeho rozhodnutí.

Činnost a chod poradny se řídí provozním řádem poradny, sociální pracovníci v poradně pracují podle Etického kodexu  a Charty občanských poradců, zaručují diskrétní a lidský přístup při řešení situace klienta.

Můžeme vám pomoci?

Zájemci mohou poradnu kontaktovat – osobní návštěvou, telefonicky, e-mailem, dopisem, mohou si objednat návštěvu poradců i do domácnosti (zdravotně postižení,  nemohoucí a nemocní lidé).

Konzultační hodiny:

Litomyšl, klubovní prostory Nového kostela
ul. Moravská 1222,

úterý  13:00 – 16:00 hod

 

Domluvte si schůzku

Před osobní konzultací doporučujeme objednat se.
Zavolejte na jedno z našich číslech a domluvíme se.

 

461 723 758 (hlasová schránka)

731 604 683

731 598 812

 

Více informací naleznete na:

www.policka.charita.cz
www.obcanskeporadny.cz