Skip to main content

Grantový systém Nového kostela

Při stavbě Nového kostela jsme na vlastní kůži zažili, jaké to je, když váš bohulibý záměr někdo podpoří a pomůže mu k životu. Rádi finančně podpoříme tvůrčí organizace, nebo jednotlivce, kteří mají na srdci praktickou pomoc druhým, nebo doprovázení v hledání víry.

Způsob podpory

Sbor Církve bratrské pravidelně podporuje externí projekty v grantovém systému. Ze svého rozpočtu rozdává podporu organizacím, nositelům projektů. Subjekt, který peníze dostane je bez omezení působnosti – může být místní i zahraniční.

Podporujeme každý rok jeden Aktuální projekt. To je podpora na 1 rok / 20 000 Kč (bonus navíc vítán a zohledněn: projekt s osobní angažovaností členů sboru, pravidelný kontakt, návštěva, dobrovolnický pobyt, osobní zkušenost).

Podmínkou je, aby to byl reálný projekt (ne pouze dlouhodobý záměr), jehož realizace započne nejpozději v roce podpory a bude vykazovat reálné známky dokončení.

Podporujeme na 3 roky

Oblast charity – diakonie: podpora na 3 roky / 20 000 KčOblast misie – evangelizace: 1x podpora na 3 roky / 20 000 Kč

Sběr návrhů je vyhlášen na jaře a hlasujeme o něm na podzim.

Obecná pravidla:

 1. Během období nominace organizací může dát kdokoli návrhy na podporu organizace/projektu do jakékoli ze tří stanovených oblastí. V rozsahu do poloviny strany A4 popíše projekt a přidá případně webové stránky organizace/projektu, případně doplní max. 3 fotografiemi. Tento podklad poskytne na uveřejnění webu Nového kostela a na nástěnku sboru a do rozesílaného týdenního oznámení.
 2. Osobní zodpovědnost: člověk, který dává návrh na nominaci podpory, to dělá vždy s podmínkou, že pokud jeho návrh zvítězí a dostane podporu, bude po dobu této podpory jakýmsi patronem organizace/projektu a bude kontaktní osobou s tímto obdarovaným.
 3. Na zveřejněné nominace budou lidé průběžně upozorňováni. Lidé bez internetu budou moci sledovat nástěnku nebo jim pomohou členové rodiny, kteří přístup k internetu mají.
 4.  Organizace/projekt, který dostal dotaci v bezprostředně předchozím období se může ve stejné kategorii ucházet o podporu za předpokladu, že mezi uskutečněnou podporou a připravovanou žádostí byl vynecháno jedno kolo. (tzn. jednoroční projekt jeden rok vynechává, tříletá podpora vynechává ve své kategorii následující tříleté období).
 5. Garant úspěšného projektu předchozího období není omezen v podávání nových návrhů dalších projektů. Předpokládá se, že své povinnosti garanta u předchozích projektů plnil a o své projekty se svědomitě staral.
 6. V každé oblasti bude vybrán vítězný projekt s nejvíce hlasy, podmínkou jeho vítězství je, že bude mít mezi námi svého patrona. (Předně svého navrhovatele, popř. jiného člověka, který bude ochoten patronství na sebe po dobu podpory vzít).
 7. Projektu/organizaci může být podpora odejmuta i dříve z důvodů, že organizace/projekt skončila nebo nejsou naplněny podmínky, za kterých podporu dostala.

Požadavky na podporované organizace/projekty:

 1. Před posláním podpory bychom se rádi s představitelem organizace/projektu setkali (pokud to umožní podmínky a charakter vybraného projektu) a chtěli bychom se seznámit s organizací a její službou. V případě, že toto z objektivních důvodů (zahraniční projekt) nebude možné, představení udělá patron. Toto platí především u tříleté podpory.
 2. Během doby podpory bychom se rádi osobně setkali jednou za rok s reprezentantem organizace/projektu (případně zastoupí patron s prezentací dodaných podkladů od organizace/projektu).
 3. Patron by měl být v kontaktu s organizací/projektem a 2x ročně přes webové stránky sboru a nástěnku informovat o průběhu služby nebo vývoji projektu.
 4. V případě, že by došlo ke ztrátě tohoto spojení, může to být důvod k předčasnému skončení podpory.

V současnosti běží podpora pro tyto projekty:

Podpora práce pastoračního pracovníka v Domě pokojného stáří Naděje ve Vysokém Mýtě: pro rok 2023

Podpora misijní práce organizace Young life mezi dětmi a mládeží: pro léta 2022-2024

Podpora organizace Pestrá pro výchovu asistenčních psů: roky 2022-2023

Aktuální výzva pro rok 2024 je zde.

Návrhy na grantovou podporu pro rok 2024:

Návrh č. 1: Misie v tónech & ART Camp v Keni (garant: Jana Macková)

Návrh č. 2: Doživotně (garant: Daniel Kvasnička)