Skip to main content

#07 NaBeton – Rozhovory z betonového kostela

Moje pozvání přijala Danutka (Daniela) Krčmářová – maminka na mateřské dovolené, muzikoložka a terapeutka. Povídáme si o snech životních i nočních. Jde řeč o hudební výchově a duchovním životě, o ceně bytí a podobně. Povídali jsme si v úterý 28.4.2021.

Natírejte svět a celý život jakou barvou chcete, stejně jednou narazíte na beton – tedy na něco tvrdého. Na tvrdé skutečnosti o svých možnostech, o svém charakteru, o svém zdraví a svých silách. My máme betonový kostel a v něm tvrdíme, že evangelium je také nabeton spravedlivé. Že je pro všechny, kteří se snaží něco najít. U nás na to jistě narazí! Chci jít k jádru věci s obyčejnými lidmi kolem mne. Budu si zvát známé, kamarády, spíše neviditelné a tím více zajímavé lidi. Mně kostel připadal vždycky jako ideální místo pro povídání a naslouchání. Budu se ptát a pokusím se trpělivě naslouchat.