Skip to main content

Cesta světla

Jan Amos Komenský neměl počítač, jen knihy, pokud mu neshořely. Přesto mu naskakovaly citáty z klasických knih i biblických proroků, jako by se rozsvěcely na obrazovce. V těch nejšílenějších dobách anglické občanské války, v roce 1642 sepisoval v Londýně svou knihu Cesta světla. Shořela, napsal ji znovu a vydal ji až v roce 1668 v Amsterodamu, dva roky před svou smrtí. Vyprávím svůj příběh a naskakují mi citáty z evangelia Janova, z jeho prvního dopisu a z Matoušova evangelia. Moje cesta světla.