Skip to main content

Kdo dostane Oskara?

Postní úvaha o pokušení na poušti. Čte se Matoušovo evangelium 4:1-11.Vážně si myslíte, že by se Ježíš nechal smýkat sem a tam? Není napsáno, že by Ježíš doprovázel pokušitele. Ježíš je na poušti, jak lakonicky ve dvou verších shrne pokušení evangelista (Marek 1:12-13), a ďábel mu tam pouští své živé projekce. Svou virtuální realitu. Všechny jeho živé obrazy vysokého chrámu a ještě vyšší hory jsou mýtem, který si opakuje a snaží sám sebe představovat v důležitých – přímo oskarových rolích. Ten ďábelský neklid je ale zoufalým údělem pokušitelovým. Ježíš se vzrušit nenechal, ani se s ďáblem nebavil. Nepřitakal mu a ani mu nevymlouval jeho vize. Vždycky jen zacitoval Boží slovo z „evangelia“ Staré smlouvy, z knihy Deuteronomium.