Skip to main content

Live long and prosper!

Vulkánský pozdrav je přáním, které bylo inspirováno židovským požehnáním. Pokouším se vysvětlit, proč až dodnes žehnáme slovy z knih Mojžíšových: „Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.’ Tak vloží mé jméno na Izraelce a já jim požehnám.“ (Kniha Numeri 6:24-27)

Tentokrát doprovází podcast skupina EFOD svou verzí těchto slov.