Skip to main content

Náš denní chléb

Od břehu odrazila lodička. V ní byli učedníci a Pán Ježíš. Jenže: „Zapomněli si vzít s sebou chleby; na lodi měli jen jeden chléb….“  Ježíš nepřišel na nic lepšího, než aby jim připomněl něco duchovního. Bylo to ale poměrně od věci: „Hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova!“

Co je to kvas farizeů a kvas Herodův? A co má společného s nedostatkem jídla? Poslechněte si a počtěte si. Text je z Markova evangelia 8. kapitoly, verše 14 až 21.