Skip to main content

Nemoc, smrt a vzkříšení

Chcete-li mi více rozumět, otevřete si Janovo evangelium 11. kapitolu a přečtěte si celý oddíl od 1. až po 44. verš.  Nemoc a smrt přišly do malé vesnice. Každý se s těmi chvílemi v té komunitě vyrovnává jinak. Když čteme text, jsou jmenovitě před námi učedníci (1) a pak Marta s Marií (2). S nimi v tuto chvíli náš Pán hovoří. Jistě jsou totiž kolem i další, kteří by stáli za pozornost, ale v Janově vyprávění nejsou tak ostře popsáni. Židé, zástup. Dav. Jim na očích se celý příběh odehrává. Věnovat se budu tomu, na kterého se evangelista zaměří především. Soustředím se na Pána Ježíše (3) a jeho slova, adresovaná Martě. Protože nakonec přijde vzkříšení…