Skip to main content

O třídu výš!

Příběh slepého od Jericha.  Čtení z Lukášova evangelia, 18. kapitoly, verše 31 až 43 a 1. Korintským 13. Starocírkevní perikopy dávají dohromady čtené texty z evangelia a epištoly. Proč patří ty dva texty k sobě bylo jistě jasné všem už v devátém století. Rozuměli tomu také v Jednotě bratrské, když tato místa četli na masopustní neděli při jitřních bohoslužbách. A vám všem je to jistě také jasné, jak patří tyto dvě části Písma k sobě… Já jsem ale musel chvíli přemýšlet!