Skip to main content

Řečí peněz

Církev a peníze, to je téma! Na jedné straně je určitě možné, aby církev neměla žádný majetek a nevlastnila nemovitostí a nezaměstnávala žádné lidi. Na druhé straně, pokud začne žít, má nějaký finanční provoz. Už jenom pro to, aby se spravedlivě dělila pomoc chudším a slabším. Aby se vědělo o všech, kteří takovou pomoc potřebují. Dá se tušit, že nastanou velké změny. Bude to ubývajícími penězi ze státních zdrojů do financování platů kazatelů a do infrastruktury, které zatím ještě tečou, ale postupně ubývají. A bude to také změnou struktury farností a sborů. Nikomu nedošlo, že v některých církvích, kde byli zvyklí na sbírky do košíčku, nastaly pandemií zvláště těžké časy. Věřící se musí učit vzdálenému přispívání a nebo strategické podpoře měsíc, co měsíc…