Skip to main content

To čtení je Boží!

V zákrytu dvou citátů, prvního z Nové smlouvy, z epištoly napsané Židům, 4. kapitoly, verše 12. a 13. a druhého z evangelia Janova 6. kapitoly, verš 63 vyprávím o Božím čtení! O tom, jak se naučit ze staré praktiky Lectio Divina k současnému hlubokému užitku. Je to jeden z nástrojů, které budují zbožnost, náš vliv na společnost.  Pod zbožností nevidím náš církevní kolorit. Ale to, po čem prahnou lidé, když se s námi setkávají. Schopnost vnímat, rozumět, neodsoudit a přinést pohled věčnosti…