Skip to main content

Přijímání do společenství sboru

Na svatodušní neděli, 23.5.2021, jsme v 9:30 přivítali do společenství sboru Aarona, Jarmilu, Kristiána a Simonku Husby. Slavili jsme společně Večeři Pánovu.