Skip to main content

Má virus nějaký plán?

Psáno 8.4.2020
Máme za sebou mnoho ran či odborně epidemií a pandemií, ale není po nich žádná strategická stopa vyjma českého slovníku, který ve slově promořit jasně ukazuje, oč jde. A projdete-li slovník český, to slovo mor je neskutečně vitální. Oproti slovníku je naše strategická příprava podobná té socialistické. I když se, věřím, mnohé v obraně konvenčními zbraněmi zřetelně zlepšilo. V nějaké systémové obraně proti nečekaným nemocem a hybridním formám napadení jsme naprosto nebo hodně bezbranní…

(Blog pro Respekt.cz)