Skip to main content

Ti pobožní jsou nejhorší

Zbožnost poprvé… Říká se lidová zbožnost, liberální, extatická, ortodoxní či tradiční zbožnost. Ale to jsou všechno názvy našich forem a zvyků. To je spiritualita, naše vhodná či méně vhodná duchovnost. Když Bible mluví o zbožnosti, zná jen jednu – tu Kristovu a ta je vždy jako protiváha vůči hrubiánství, hulvátství, nepoučenosti, brutalitě, sprostotě a vyčůranosti. Ve všech místech Staré i Nové smlouvy se zbožnost staví jako protiváha marnosti, prázdnoty, dokonce (cituji) dětinských bájí a marného tělocviku. Boha člověk uctí jen věrností, která je spolu-vědomím (my říkáme svědomím), tedy on-line vztahem v Ježíši Kristu. První, úvodní zastavení nad zbožností je věnováno zmíněným textům z Bible a celkovému pojetí. Bude následovat pět nástrojů pro budování zbožnosti, které sem budu postupně nahrávat…