Skip to main content

Psáno 11.4.2020. Velkopáteční meditace nad Lukášovým evangeliem 22. a 23. kapitoly. Nastala hodina mocné tmy, to je omezený čas omezené vlády. A přesto je to čas velice těžký. Vždycky byla temnota velice bezedná. Stačí si všimnout, že většina dějů Velikonoc (ale už i těch prvních v Egyptě) se děje ve tmě. Ježíš je za tmy zatčen, bit a poprvé vyslýchán a při jeho smrti zahaluje Jeruzalém tma, která nemá přirozeného důvodu. Vláda tmy. Jak se projevovala?