Skip to main content

Čerstvý vzduch pro Nový kostel v Litomyšli

Ve spolupráci s CMS TV v Litomyšli a Svitavách jsme připravili video pro litomyšlskou kabelovou televizi. Díky Městu Litomyšl a panu Petru Horákovi.