Skip to main content

Jonášova velryba

Mladý muž mne oslovil, abych mu pomohl vyjasnit příběh s Jonášovou velrybou. To je tedy výzva! Beru! A v pátečním pokovidovém sezení mladých jsem se pokusil vyprávět příběh ze čtyř kapitol staré knihy, která je tak trochu omylem mezi malými proroky, jak se říká dvanácti malým knihám v závěru Staré smlouvy, Starého zákona – jak se říká té čísti Bible. Drama tomu mém povídání přidala Sára Zemenová svými houslemi. Děkuji!