Skip to main content

Polymerované slovo

#1 Dopis Hebrejům (1:1-4) Dědictví Bible kralické je velké. Je vždycky dobře, když se o té knize mluví. Měla a má tak velký vliv na český jazyk, na dějiny jednotlivých oblastí a rodin, že to nelze jen tak přejít. Hýbala s námi a zvedala nás ze židle. A to přesto, že jsme měli její výtisky v úplně obyčejných plastových deskách. Takové Bible se k nám tajně vozívaly a rozdávaly se na dobrých adresách za socialismu… Tisk kdesi v Holandsku… Takové Kraličky a nebo Nové zákony v překladu Dr. Petrů – to byly zase výtisky katolického překladu do dnešní řeči s poznámkami! Ano, takové výtisky nejen, že hodně vydržely, ale vtáhly nás do tajemství Božího slova. Když řeknu: Polymerované slovo Boží, jsou pro mne ty plastové desky Biblí jen příkladem. Na začátku listu Hebrejům, je v první kapitole toto slovní spojení: „Polymeros kai polytropos…” což je česky: „Mnohokrát a mnoha způsoby…” Mé poznámky provází Jan Zemen na violoncello. Děkuji!