Skip to main content

Lukáš Rejman, Trojiční kázání v Litomyšli 30.5.2021

Lukáš Rejman je studentem Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V Litomyšli je doma a účastní se vedení mládežnického klubu UP! Celé kázání najdete tady ke stažení.

„Na dnešní neděli připadá slavnost sv. Trojice. V Bibli se s tímto svátkem, ba ani s termínem Trojice nesetkáme, jak jsme mohli slyšet v minulém týdnu. Přesto hraje právě Trojice často roli jakéhosi lakmusového papírku, který ověřuje, zda se ten či onen nachází ještě na půdě křesťanské víry. SZ sice přináší jisté podněty o mnohosti, pluralitě v rámci Boží podstaty, ale nic konkrétního, nic explicitně nosného, co by zdůvodňovalo pozdější křesťanskou doktrínu. Když se podíváte do NZ, ani ten nerozvíjí nějakou komplikovanou doktrínu. Někde do té Trojice v Bibli chybí jeden až dva. A jsou i někteří křesťané (troufalá otázka, zdali tito obstojí při označování křesťanem?!), kteří s tou Trojicí zápasí právě jako s nebiblickým, ba protibiblickým pojmem. Koneckonců v 16. století se v Polsku a Uhrách uchytili tzv. unitáři, mezi něž se o staletí na to řadila i taková Charlotta Masaryková… A koneckonců, Kristus znal přece jenom jednoho Boha! Jako židé! Definitivní dogmatická vyjádření o Trojici, která známe dnes se navíc zformovala až ve 4. století…“