Skip to main content

Slovo na neděli 13.6.2021

Němčice. Penzion a Hospoda Na nebesích. Typově německá ves podél cesty a kolem potoka Zlatý pásek. Na nebesích v Němčicích budu oddávat Matěje a Denisu. A teď tu, Na nebesích, točím Slovo na neděli. Mimo jiné: Pro naše litomyšlské společenství z Nového kostela je to ještě navíc místo skoro historické. Hned vedle je ves Člupek a v ní byli Jirušovi. A právě tetička Marie na konci devatenáctého století stála u zrodu tehdejší svobodné církve reformované v Litomyšli, jak si říkali. Dávno tomu! Taky byl ze Člupku můj starý učitel kazatel Jaroslav Kubový, tetička Jirušová i ten Jaroslav jsou už fakt na nebesích…
Kána Galilejská aneb Cesta za pokladem Svatební příběh ze začátku Ježíšova působení vám dnes chci představit jako cestu za pokladem a nebo soupeření týmů z pevnosti. Evangelista napsal velevýznamně, že svatba v Káni Galilejské byla počátkem Ježíšových znamení. Evangelium nás zve na prázdninovou cestou za pokladem a na cestě nám slibuje znamení, indície a nápovědy na cestě k cíli. A skutečně to tak je. Izajáš 62:4; Janovo evangelium 2:1-12; Zjevení Janovo 21:2.  Celý text ke stažení je zde.