Skip to main content

Oznámení na neděli 27.6.2021

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář

Celé oznámení na neděli je zde. I my se sbíráme na pomoc Moravě i Chomutovsku: Pomoc Moravě můžete poskytnout různým způsobem: Přes portál Nadace VIA, nebo přímo na účty sbírek: Český červený kříž  333999/2700, Variabilní symbol 2101;Diecézní charita Brno 4211325188/6800 Variabilní symbol  2002Adra 66888866/0300 Variabilní symbol  390Diakonie Českobratrské církve evangelické   2100691426/2010 a Člověk v tísni  713271329/0300. Nebo přímo na účet BjB Vysoké Mýto – s určením pro rodinu Zdeňka Fikejse v obci Hrušky: 2100209708/2010, Variabilní symbol 2021.

Dárcovské SMSDiakonie  DMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS DIAKONIEPOMOC 30; DMS DIAKONIEPOMOC 60; DMS DIAKONIEPOMOC 90Diecézní charita Brno  DMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS DCHB 30; DMS DCHB 60; DMS DCHB 90