Skip to main content

#7 Dopis Hebrejům. Čteme tento biblický spis tentokrát ve 3. kapitole ve verších 7-19. Právě odpočinutí je v textu dopisu Hebrejům postaveno do protikladu zatvrzení srdce. Když se nezatvrdíš a nebude tvé srdce sklerotické, tak dojdeš odpočinku, kata-pausis, tedy toho konečného odpočinutí, které není v hrobě, ale v blízkosti našeho Pána. Tento pojem je jako závorka celého oddílu, jím to začíná a končí (3:11. a 18). Text ke stažení je zde.