Skip to main content

Připomínka mučednické smrti M. J. Husa

Naplánovaná událost Aktuality Proběhlo Uncategorized

Stáli jsme spolu ve službě. Vzpomínali jsme na Mistra Jana. Kázáním posloužil bratr Štěpán Klásek, tady je textem ke stažení. Modlitby vedl bratr Václav Hurt. Slovo k přímluvám bratr Tomáš Halík. Vedení a bohoslužbu stolu měla na starosti Církev bratrská. Myslím, že nepřeháním: Každý jiný… Ale v mnohém, v tom nejpodstatnějším spolu!