Skip to main content

Slovo na neděli 18.7.2021

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Videa

V neděli budeme ještě na Zámeckém návrší v 9:30 a 11:00. Myslíme na všechny, kteří jsou zasaženi přírodními kalamitami, přesněji povodněmi – tentokrát i na Němce… Možnost přispět přes nadaci Via je zde.

K videu ještě text ke stažení: Nedal jim košem! Ježíš nasytil tisíce lidí z mála. Nedělá chleba z kamení, ale z toho, co už chlebem je. Jak? No, děkuje a láme. Tentokrát v Markově evangeliu (8:1-10) krmí pohany. „Dát košem“, to byl jiný výraz pro to, že někoho odmítáme – dívka chlapce, domácí přivandrovalce. Ježíš „nedal košem“ učedníkům, svým lidem a ani putujícím pohanům.