Skip to main content

Oznámení na neděli 25.7.2021

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář

V rozeslaném oznámení na adresy těch, kteří projevili zájem, je rozesláno toto oznámení: Tak ještě zítra v půjčeném! A ještě máme dva termíny – v 9:30 a v 11:00. Příští neděli připravujeme křestní shromáždění a Večeři Pánovu na zahradě Rejmanových (deky, piknik, občerstvení s sebou) v 9:30. Pokud by pršelo budeme už v Novém kostele, samozřejmě provizorně. Ale to nejdete v příštím oznámení. Pak bychom rádi od druhé neděle v srpnu změnili čas bohoslužeb na jeden termín – v 9:30 – pokud se nic nezmění v epidemiologických pokynech. Bohoslužby v 11:00 nám zůstanou jako záloha…