Skip to main content

„Bratře můj, na duchu neklesej!“

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Proběhlo Videa

Petr Jan Vinš hovoří o švédském obléhání Prahy křesťanskýma a židovskýma očima. Přednášku nazval: „Bratře můj, na duchu neklesej!“ Přednáška byla v rámci Letních dnů barokní tradice 2021