Skip to main content

Slovo na neděli 22.8.2021

Naplánovaná událost Aktuality Videa

Effatha! Překvapil mne souzvuk Markova evangelia (7:31-37) a 2. Pavlova dopisu do Korintu (3:2-11). Oba texty popisují otevřené komunikační kanály, řeč a sluch. Možná i tisk. Jen si je přečtěte a promeditujte. Potřebujeme div, otevřené uši a odemčený jazyk; to Ježíšovo „Efatha!“ Pak si budeme pak lépe naslouchat a laskavěji spolu mluvit. Čtu podle starocírkevních perikop, rozpisů, které mají tradici ze 6. století a používala je i Jednota bratrská. Natočeno v Dobřenickém anglickém parku. Poté, co používám poznámky ke kázání v neděli ráno, text upravuji a nakonec: Text je zde ke stažení.