Skip to main content

Pojďte se modlit spolu!

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář

Klidně komorně a v několika lidech, ale spolu. Musíme se sejít a vyprosit si společně požehnání, ochranu a pomoc. V kostelíku na Toulovcově náměstí…