Skip to main content

Oznámení na neděli 5.9.2021

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Proběhlo

V rozeslaném oznámení najdete pozvánku k prostřenému stolu.

Jako každý měsíc první neděli máme prostřeno. Na stole bude chléb a víno a budeme slavit Večeři Pánovu. Pak vyprosíme požehnání pro děti a učitele. Budeme prosit za školní rok. Texty pro nedělní kázání jsou tři, ne všechny budeme číst: Žalm 25:12n; Filipským 1:3-11 a přímo ke kázání Numeri 10:29-34.

Stále musíme respektovat rozestupy, pokud nepatříme do jedné rodiny, a používat desinfekci rukou, kterou najdete při vstupu do kostela. Také nám zůstávají respirátory.

Odpoledne v neděli budeme v Budislavském kostelíku spolu se Štěpánem Kláskem tentokrát jen dva na ekumenické bohoslužbě ve 14:30. A v pondělí 6.9.2021 se sejde staršovstvo, aby naplánovalo, co naplánovat jde. Pokud máte nějaké podněty, neváhejte…