Skip to main content

Slovo na neděli 12.9.2021

By 12. 9. 202119 září, 2021Aktuality, Kalendář, Proběhlo, Videa
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Proběhlo Videa

O tom, jak je dobře modlit se za všechno a o tom, jak Pán Bůh vyslýchá. O co mu jde především? Také o Božím soucitu s člověkem. Texty jsou z 2. knihy Královské 20:1-6; Matoušovo evangelium 26:36-39 a z Dopisu Židům 5:7-9, což byl hlavní text, kterému se věnuji. Natáčel jsem v Semaníně, za pohostinství děkuji Smyčkům. Text ke stažení je tady.