Skip to main content

Vyhlášení grantového řízení pro rok 2022

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář

Otevření nominací organizací/programů na podporu 20 000 Kč/ročně pro roky 2022 – 2024 v oblastech:

  1. Misie a evangelizace
  2. Charita a diakonie

a jednoleté podpory, max. 20 000 Kč na rok 2022:

  1. Aktuální projekt

 

Obecná pravidla

  1. Podpora organizace nebo dlouhodobého programu v oblasti misie a evangelizace: podpora na 3 roky, max. výše 20 000 Kč ročně,
  2. Podpora organizace nebo dlouhodobého programu v oblasti charitativní / diakonie: podpora na 3 roky, max. výše 20 000 Kč ročně,
  3. Aktuální projekt: podpora na 1 rok / až do 20 000 Kč.

 

Po uplynutí daného období uspořádáme nový výběr, s tím že se o podporu může organizace/projekt opět ucházet, pokud nedostal podporu v předcházejícím období. Podpora může být odejmuta i dříve z důvodů, že účel podpory skončil nebo nejsou naplněny podmínky, za kterých byla podpora přiznána.

 

Nominace na podporu organizace/projektu 

1.       Během období nominace může dát kdokoli návrhy na podporu jakéhokoli projektu. V rozsahu max. 8 vět popište projekt a přidejte webové stránky organizace/projektu, případně doplňte max. 3 fotografiemi. Tento podklad bude uveřejněn na webu Nového kostela, na nástěnce sboru a bude přiložen do rozesílaného každotýdenního Pozdravu a oznámení z Nového kostela.

2.       Osobní zodpovědnost: člověk, který dává návrh na nominaci podpory, to dělá vždy s podmínkou, že pokud jeho návrh zvítězí a dostane podporu, bude po dobu této podpory jakýmsi patronem projektu a bude kontaktní osobou s tímto obdarovaným.

3.       Na zveřejněné nominace budou lidé průběžně upozorňováni. Lidé bez internetu budou moci sledovat nástěnku nebo jim pomohou členové rodiny, kteří přístup k internetu mají.

 

Rozhodnutí o podporovaném projektu 

1.       Po uzavření času nominací bude možno hlasovat.  (nejen právoplatní členové sboru, ale i přátelé sboru, mládež apod.) O způsobu rozhodne staršovstvo dle stávajících podmínek.

2.       Rozhodnutí o podpoře projektu bude učiněno na základě tajného hlasování zúčastněných – každého, kdo se chce na rozhodnutí podílet.

3.       Ve všech třech oblastech budou vybrány vítězné návrhy s nejvíce hlasy, podmínkou jejich vítězství je, že budou mít mezi námi svého patrona – garanta. (Předně svého navrhovatele, popř. jiného člověka, který bude ochoten patronství na sebe po dobu podpory vzít).

 

Požadavky na podporovaný projekt 

1.       Před posláním podpory bychom se rádi s představitelem organizace/projektu setkali (pokud to umožní podmínky a charakter vybraného projektu) a chtěli bychom se podrobněji seznámit s organizací a její službou. V případě, že toto z objektivních důvodů (zahraniční projekt) nebude možné, představení udělá patron.

2.       Během doby podpory bychom se rádi osobně setkali jednou za rok s reprezentantem organizace/projektu (případně zastoupí patron s prezentací dodaných podkladů od organizace/projektu).

3.       Patron by měl být v kontaktu s organizací/projektem a 2x, max. 4x ročně přes webové stránky sboru a nástěnku informovat o průběhu služby nebo vývoji projektu.

4.       V případě, že by došlo ke ztrátě tohoto spojení, může to být důvod k předčasnému skončení podpory.

 

Časový harmonogram
přijímání vašich návrhů do 10. 11. 2021
hlasování o podpoře: nejpozději na členském shromáždění 14. 11. 2021
Staršovstvo dle aktuálního stavu rozhodne o způsobu hlasování.

Pokud tedy máte na mysli již nějaké projekty, můžete je začít zpracovávat podle pravidel, které jste teď právě přečetli. Zpracovaný podklad, prosím, pošlete na e-mailovou adresu: info@novykostel.cz  a to nejpozději do 10. listopadu 2021.  Děkujeme.