Skip to main content
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Uncategorized Videa

O tom, že si Ježíš dovolil být veřejný – nejel v žádných utajených spolcích sektářů od Mrtvého moře, neměl nic společného s tajnými pakty saducejských velekněží. A také o tom, že Ježíš svoje učedníky uschopnil žít veřejně, mohli říkat vše, co učil a dělal. Křesťanství musí být otevřeným světem! A nebo to není křesťanství… A také o tom, že se o některých věcech mlčí – navěky. O hříchu druhých a o tom, co vám jiní lidé svěří ze svého selhání. Také o tom, že se před politickou mocí může a občas i má mlčet… Texty jsou z Izajáše 45:18-22, Janova evangelia 18:13-24 a Dopisu Filipanům 1:12-20. Tady je text ke stažení.