Skip to main content

Ke konci devatenáctého století se v německy mluvícím prostředí objevil první pták, sova. Vyjadřovala myšlenky pánské společnosti k užívání života, krásy vědění a moudrosti, k rozvoji vědění a k dobrému jídlu a pití. Svému spolku říkali schlarafie, od německého pojmenování pro bezstarostného požitkáře. Kamenem úrazu bylo náboženství a nebo politika.

V českém prostředí se objevil další pták, kos. V Chrudimi se uhnízdili čeští kosové, nakonec byli i v Litomyšli. Jejich ideály byly velice podobné, jejich historie také. Ti litomyšlští zanikli v roce 1903 a zabila je jedna ze smrtelně nebezpečných nemocí – politika. Pohádali se.

Třetí pták českého prostředí je sokol. Perioda narození je podobná: Druhá polovička devatenáctého století. Založili nám to Němci, jedno že jeden z Prahy a druhý ze Sudet. Jen začali jinde, u tělocviku a vlivem vnitřního dění se jejich následovníci nezřekli ani praktické politiky. Ač to dnes vypadá, jako by byl sokolský spolek jen folklorně vystrojená společnost z předminulého století, nedá se pominout, že sokolové byli v bojích o naši svobodu a položili v nich své životy.

Napadlo mne to ve chvíli, kdy se pod cípem střechy Nového kostela scházeli dva holoubci. Kdykoliv jsme otevřeli dveře, běloskvoucí holoubci zatleskali křídly a uletěli. Čas hnízdění je dávno pryč. Ale nastává jiná ptačí doba, vlastně trvá. Ať si zvolíme na začátku října kohokoliv, bude záležet na tom, jak se k životu postavíme. Zda z nás budou požitkáři, jak se profilovali ti první dva ptáci – s tím, že budeme odmítat všechno, u čeho se můžeme pohádat. Tedy budeme se zříkat především náboženství a nebo politiky. A naopak budeme rozvíjet to požitkářství, dobrou životní úroveň a stabilní příjem. A svoji povznesenost vyjádříme především tím, že najdeme důvod, proč na začátku října nepůjdeme volit…

Nebo se zachováme jako ten třetí pták. Postavíme se za společnost, za veřejné záležitosti a dokonce na úkor svého pokojného života se vložíme do společných věcí. Jako Sokol dozrál a našel se a jistě se i dnes hledá uprostřed dnešní společnosti. Připadlo mi, že ten jeho vzor stojí za pozornost. Běžte tedy volit! A jakýkoliv výsledek zapijeme a pak si jej společně poctivě odpracujeme. Napříč stranami, vyznáním a nebo názory.