Skip to main content

Slovo na neděli 26.9.2021

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Videa

„A kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu.“ (Matoušovo evangelium 10:42) O tom, co je to hrnek, číše studené vody… A pak o tom, kdo je to ten maličký a nepatrný, který tu vodu potřebuje. A nakonec o té odměně. Zdalipak se žije víra jen pro nebeskou odměnu? Nebo má smysl, i když se nikdo nedívá? Pán Bůh nedává metál – dává život věčný, ale stálé sdílení dobrých věcí a svou přítomnost. Texty jsou Izajáš 58:1-12; Matoušovo evangelium 10:40-42; 1. Korintským 15:1-11