Skip to main content

Slovo na neděli 3.10.2021

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Proběhlo Videa

O tom, že nevolíme dobré lidi, ale k dobru a pokoji společně zrajeme. Dobro a pokoj si musíme společně s těmi, které zvolíme, pořádně odpracovat. Pokud se některými neshodneme na dobru a pokoji, protože se o tyto cíle otírají jen slovy, zvolit je nemůžeme. Každopádně, nežijeme v iluzích, že přijde volbami nějaká spása. Zvolíme a vykroužkujeme nedokonalé lidi! A pak budeme muset spolu nějak pracovat, někdy odporovat či postát opodál. Nebudou to andělé v žádném případě!
A nedělní slovo je o tom, že k dobru a pokoji společně jdeme ponížením a dostáváme jako dar povýšení, ten dobrý cíl pro všechny (Lukášovo evangelium 4:11). Natočeno u kostela při polední přestávce brigády v sobotu před nedělí. Vracím se tím slovem k týdnu, který je za námi. Celý text evangelia Lukášova je ze 14. kapitoly, verše 7. až 14. Čtu je podobně, jako jsem je vykládal v Praze, v Senátu Parlamentu České republiky minulé úterý. Bude to také naše nedělní slovo u prostřeného stolu – spolu s textem z Deuteronomia 8:7-10 a doplněno ještě Žalmem 85:9 a 13. Text ke stažení je zde.