Skip to main content

Neděle vděčnosti, už čtvrtá…

Naplánovaná událost Aktuality Fotogalerie Proběhlo

Další neděle vděčnosti v říjnu 2021. Slavili jsme ji společně s Bronislavem Matulíkem, kolegou a kazatelem sboru v Praze Soukenické a jeho spolupracovníky – Tomášem Najbrtem a Renátou Ulmannovou. Autorské písně Tomášovy a hebrejské mesiánské písně Renáty nás provedly podle konceptu ordinária mše a nakonec jsme ochutnali dary, chléb z Prahy a sýry ze Slovenska. Levočští je dovezli do Městské galerie Litomyšl a my z nich chystáme občerstvení na středeční debatu „Není kostel jako kostel“. Ochutnávkou jsme zvali i domácí k účasti na tom středečním večeru. Tady máte fotografie: