Skip to main content

Slovo na neděli 31.10.2021

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Videa

Pán Bůh k nám všem a ke všem slibům, které dal praotcům, řekl jasné ‚Ano’! To je obsah evangelia, které kážeme. Je to výraz vstřícnosti a zájmu. Na něm stojí svět. Píše o tom apoštol Pavel do Korintu ve druhém dopisu (1:18nn). Na první pohled se může zdát, že i Pavel vypadá jako dnešní lidé: Těžko snesitelní jedinci, kteří říkají ‚ano‘ i ‚ne’ najednou a nebo střídavě tak, že se nedá pochopit, co si vlastně myslí. Věční negativisté, kteří stále kňourají, protestují a varují… A pak ti, co řeknou ke všemu ‚ano‘, ale pak se vytratí. Že takových je více, než dost? Možná. Já mezi nimi být nechci.